CHUNG CU CT2 LINH DAM, HA NOI Dia chi: Chung cu CT2, Linh Dam, Ha Noi Dien tich: 80 m2, 2 phong ngu (ban giao chua co san go va tran thach cao) Thoi gian thi cong: 1 thang Chi phi thi cong phan noi that: 250 trieu Nam 2019, chung toi co dip thiet ke va thi cong can ho chung cu CT2 Linh Dam, hien trang ban giao tho, chua co tran thach cao, san go. Can ho ban giao tho, nhung chi voi goi thiet ke thi cong 250 trieu, can ho da duoc lap dat day du, bao gom san go, tran thach cao, den, do go, giay dan tuong, rem cua, do go noi that, ngoi nha hoan toan thay doi ve gia tri su dung va tham my. Tren day la hinh anh thuc te, va chi phi thi cong chi tiet can ho CT2 Linh Dam 80m2 do Moivaonhatoi thiet ke va thi cong nam 2019. Cac ban muon lam dep cho can nha cua minh, hay lien he voi chung toi de co bao gia, va chat luong thi cong tot nhat.

Who Voted for this Story